Kindercoaching

Ieder kind heeft recht op een coach waar hij/zij alles mee mag delen. Een kindercoach is een vertrouwenspersoon voor een kind. Iemand die geïnteresseerd is in zijn/haar wereld: de overtuigingen, mogelijkheden, belemmeringen, gevoelens, aanleidingen voor gedrag, klachten en wensen. Kinderen en (vaker nog) ouders hebben een groeiende behoefte aan een vakkundige en professionele kindercoach bij wie zij terecht kunnen met vragen, problemen en twijfels. 

Wat doet een kindercoach? 
Een kindercoach biedt praktische, laagdrempelige en kortdurende hulp voor kinderen, tieners en hun ouders als er een vraag is over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Als uw kind moeite heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke periode zit, kan een kindercoach helpen! Bijvoorbeeld bij het aanleren van sociale vaardigheden of het omgaan met gevoelens. Ik hanteer een positieve werkwijze en mijn aanpak is oplossingsgericht: er wordt dus niet gekeken naar de problemen, maar naar de mogelijkheden en kwaliteiten van uw kind! Een kind kent zichzelf het best en is dus enorm deskundig! Vragen, klachten en problemen over henzelf kunnen worden opgelost door het kind als eigenaar van het probleem aan te spreken. Het kind weet bewust of onbewust wat het echte probleem is, wat de oplossingen zijn en met welke middelen het zijn/haar probleem wil oplossen.  Het kind ontdekt tijdens de sessies zijn/haar eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Op deze manier wordt er gewerkt aan de drie basisbehoeften: de relatie (ik hoor erbij), de competentie (ik kan het) en de autonomie (ik kan het zelf). Deze manier van hulp bieden heeft vaak een positieve invloed op het kind, waardoor het lekkerder in z’n vel komt te zitten en/of steviger in z’n schoenen komt te staan! 

Waar kunt u een kindercoach voor inschakelen?
U kunt bij mij terecht voor een vraag over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Ook kan kindercoaching goed helpen als uw kind in een moeilijke situatie zit, bijvoorbeeld door een scheiding of het verlies van een dierbare. U kunt zonder verwijzing naar een kindercoach toe.

Hieronder een aantal onderwerpen die bij een kindercoach behandeld en/of besproken worden: 
- Onzekerheid, verlegenheid of perfectionisme;
- (Faal)angst; 
- Verdriet of veel piekeren; 
- Pestgedrag of gepest worden; 
- Moeite met concentreren/leren;
- Boosheid, frustratie of woedeaanvallen; 
- Moeite met emoties uiten; 
- Buikpijn of hoofdpijn zonder lichamelijke oorzaak; 
- Na de scheiding van ouders; 
- Na het overlijden van een dierbare.

Wat doet een kindercoach niet?
Een kindercoach geeft geen therapie en voert geen diagnostisch onderzoek uit, zoals een intelligentieonderzoek of een onderzoek naar ADHD of autisme. Hiervoor gaat u naar een kinderpsycholoog of orthopedagoog. Kindercoaching is er voor hulpvragen die passen binnen de "normale" ontwikkeling van een kind. Neem bij vragen gerust contact op. Dan bespreken wij of ik uw kind kan helpen.

Mijn werkwijze: 
Intake:
Tijdens de intake bespreken wij de situatie van uw kind en kijken wij of ik de juiste hulp kan bieden om voor uw kind het gewenste resultaat te realiseren.
Sessies:
Nadat wij de intake hebben gehad, starten de vervolgsessies. Hierin gaan wij aan de slag om met uw kind het gewenste resultaat te behalen. Afgestemd op de behoefte van uw kind kunnen er allerlei gesprekstechnieken en werkvormen worden ingezet. Tussentijds zullen ouders worden uitgenodigd voor een oudergesprek. Hierin worden de sessies geëvalueerd, de behaalde resultaten besproken en bruikbare tips voor ouders aangereikt. 

Handig om te weten: De sessies vinden altijd plaats op het adres van 'Kindercoach Marjanne'.