'If you're searching for the one person that will chance your life, take a look in the mirror.' 

Coaching en leerondersteuning in Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk, Nijkerk, Amersfoort, Hilversum, e.o.

Aanbod:

Kinder- en jongerencoaching

Kinder- en jongerencoaching is een kortdurende en praktische begeleidingsvorm voor kinderen (en ouders). Ik begeleid kinderen die niet lekker in hun vel zitten, een moeilijke tijd achter de rug hebben of ondersteuning kunnen gebruiken bij het reguleren van emoties en/of het vergroten van hun zelfvertrouwen, weerbaarheid en sociale vaardigheden.

Begeleiding:
- Basisschool: Groep 3 t/m 8
- Middelbare school: Klas 1 t/m 3

Bijles

Bijles is geschikt voor kinderen die vastlopen op school en stress/faalangst ervaren op het moment dat zij een toets moeten maken. Ook kan bijles geschikt zijn om kinderen meer vertrouwd te maken met het onderwijs. In samenwerking met uw zoon/dochter begeleid ik hen naar een (CITO)toets , tentamen of examen toe. 

Begeleiding:
- Basisschool:
Groep 5 t/m 8: rekenen, begrijpend lezen, spelling en/of taal.
- Middelbare school:
VMBO (klas 1 t/m 4): Nederlands/Wiskunde/Biologie
HAVO/VWO (klas 1 t/m 3): Nederlands/Wiskunde

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding dient voor de kinderen die het lastig vinden zichzelf te motiveren om thuis aan de slag te gaan met het schoolwerk of moeite hebben met de planning en organisatie hiervan. Ik begeleid uw zoon/dochter in het realiseren en creëren van overzicht en leer hen leerstrategieën aan, zodat zij handvatten aangeboden krijgen om op een juiste manier te leren. 

Begeleiding: 
- Basisschool:
Groep 5 t/m 8
- Middelbare school:
VMBO (klas 1 t/m 4)
HAVO/VWO (klas 1 t/m 3)

Cursus (de leren leren methode)

Het huidige onderwijs is (helaas) nog steeds enorm talig. Kinderen/jongeren die meer visueel zijn ingesteld vinden om deze reden vaak minder aansluiting. Dat zorgt ervoor dat hun talenten niet tot ontplooiing komen. 

Leren leren is een cursus van enkele uren waarin een waardevolle methode wordt geleerd, zodat kinderen meer grip krijgen op de lesstof op school. Met behulp van leer-, geheugen-, en werktechnieken maken zij zichzelf de lesstof eigen, zodat de inhoud in hun langetermijngeheugen (LTG) komt en blijft.

Begeleiding: 
- Basisschool:
Groep 5 t/m 8
- Middelbare school:
Alle leeftijden